recyklan popl.: 0.-K
   Tvarov lita 17x17 T-kus      cena v. DPH: 8.-K
PRO VS ZA
!  4,-K  !
katal.slo: 100160Tvarov lita 17x17 T-kus
T_KUS Rozmr: 17x17, bl i barevn proveden, svtl, tmav hnd, imitace tee, svtl, tmav imitace deva
Tvarov lita 17x17 T-kusAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku