recyklan popl.: 0.-K
   rovka 24V-P21/5W dvouvlknov      cena v. DPH: 11.-K
katal.slo: 100148rovka 24V-P21/5W dvouvlknov
AUTO-rovka 24V, 21/55W, patice BAY15d
rovka 24V-P21/5W dvouvlknovAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku