recyklan popl.: 0.-K
   rovka 12V-P21/5W dvouvlknov      cena v. DPH: 13.-K
katal.slo: 100136rovka 12V-P21/5W dvouvlknov
AUTO-rovka P21/5W, 12V, 21/5W, patice BAY15d
rovka 12V-P21/5W dvouvlknovAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku