recyklan popl.: 0.-K
   Strojek jednopl .1 TANGO 3558-A01340      cena v. DPH: 115.-K
katal.slo: 100120Strojek jednopl .1 TANGO 3558-A01340
Strojek jednoplov .1 TANGO 3558-A01340, pro jednoduch osvtlen.
Strojek jednopl .1 TANGO 3558-A01340Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku