recyklan popl.: 4.-K
   Kvomlnek elektrick DO42440KM      cena v. DPH: 1189.-K
PRO VS ZA
!  989,-K  !
katal.slo: 100032Elektrick mlnek na kvu DO42440KM v modernm designu
s mlecmi kameny z vysokopevnostn oceli
vm vdy zajist perfektn namlet erstv kvy dle vaich preferenc.
Nastavit si snadno mete tedy jak hrubost mlet,
tak i mnostv porc kvy na jedno mlet.
Mlet kvy spustte tlatkem a mete jej i tlatkem kdykoliv peruit,
nebo se mlnek vypne po umlet poadovanho mnostv sm.

Mlnek tak disponuje resetovatelnou pojistkou proti peht,
kter ochrn v pstroj ped nepimenm zahtm v ppad peten.
Pojistka se sama po vychladnut pstroje odblokuje.
Dky tto pojistce a lepmu ochlazovn motorovho prostoru
si udr v kvomlnek svou vysokou kvalitu mlet i v nronjch podmnkch.
O vai bezpenost pi pouvn se tak postar bezpenostn pojistka
proti sputn bez nasazenho vka, i vloenho zsobnku na namletou kvu.

Typ pstroje: elektrick mlnek na kvu
Mlec stroj: ocelov mlec kameny
Kapacita nsypky: 300 g
Pkon: 130 W

Plynul jemn regulace hrubosti mlet i mnostv kvy
Nastaviteln hrubost mlet: 15 stup
Nastaviteln mnostv porc kvy: 2-12 lk
Kapacita zsobnku namlet kvy: 160 g
Snadno vyjmateln mlec kmen usnadujc itn

Automatick vypnut po namlet nastavenho mnostv porc/lk kvy
Sputn nebo peruen mlet tlatkem
Resetovateln tepeln pojistka proti peht *
Bezpenostn pojistka proti sputn mlet bez nasazenho vka
Bezpenostn pojistka proti sputn bez vloenho zsobnku
Hlunost: < 76 dB(A)
Poet otek motoru: +/- 22000 ot./min.
Vysoce kvalitn BPA free materily bez obsahu kodlivch ltek BPA

Balen vetn tteku na itn

* Speciln tepeln pojistka chrn pstroj ped pehtm motoru
a prodluuje tak jeho ivotnost a kvalitu mlet.
Pojistka se sama zresetuje (obnov funkci motoru mlnku) po vychladnut pstroje.
Dky pouit resetovateln pojistky nen poteba v ppad peht
dn nron servisn zsahy do pstroje.


Tipy pro mlet kvy:

Nahrubo namlet kva: vhodn pro ppravu kvy studenou cestou.
Hrubji namlet kva: vyuijete pro ppravu kvy ve french pressu.
Stedn hrub kva: do vech druh pekapva s filtrem.
Jemnj mlet kva: pro ppravu v moka konvikch.
Jemn mlet kva: do pkovho espressa.

Doporuujeme si namlt vdy takov mnostv kvy,
kolik plnujete udlat lk.
Jen tak budete mt zaruenou intenzivn chu a pln aroma erstv kvy.
Namlet 2 lk kvy trv s tmto kvomlnkem asi 14 sekund
a namlet 12 lk kvy pak mlnek zvldne asi za 75 sekund.

Rozmry pstroje ( x h x v): 14,3 x 19 x 24,8 cm
Hmotnost pstroje: 1,5 kg


Kvomlnek elektrick DO42440KM


Nvod k pstroji otevete zde


Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku