recyklan popl.: 0.-K
   Sklenika k jogurtovai s vkem      cena v. DPH: 48.-K
PRO VS ZA
!  38,-K  !
katal.slo: 100009Sklenika k jogurtovai s vkem
Nhradn sklenika k jogurtovai BIO. Poslednch 6 ks.
Sklenika k jogurtovai s vkemAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku